Panplast Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Özel Durum Açıklamaları

  Tarih Doküman Adı Doküman
1 05.07.2019 PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ ATANMASI HAKKINDA
2 10.07.2019 PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI
3 10.07.2019 PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA DAVET
4 10.07.2019 PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ
5 10.07.2019 PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI HAKKINDA
6 10.07.2019 VEKALETNAME
7 07.08.2019 PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUCU HAKKINDA
8 09.09.2019 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01.01.2019 - 30.06.2019 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Bağımsız Denetime Tabi Tutulan ve Konsolide Olmayan Finansal Tabloların ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Sorumluluk Beyanının Kamuya Açıklanması
9 04.02.2020 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olağan genel kurul çağrısı
10 13.02.2020 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olağan genel kurul sonucu
11 24.02.2020 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Bünyesinde Komiteler Oluşturulması Hakkında
12 13.03.2020 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Komitelerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Özel Durum Açıklaması
13 07.05.2020 Panplast İlişkili Taraf Rapor İşlemleri Hakkında Özel Durum Açıklaması
14 09.06.2020 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olağan genel kurul çağrısı
15 15.06.2020 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olağan genel kurul çağrısı
16 18.06.2020 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olağan genel kurul sonucu
17 19.11.2020 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Danışmanlık Hizmeti Hakkında
18 20.05.2021 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Bağımsız Denetçi Seçimi Hakkında
19 21.05.2021 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler Hakkında
20 30.07.2021 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ortaklık Yapısı Hakkında
21 03.08.2021 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında
22 11.08.2021 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında
23 17.12.2021 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hakkında
24 28.12.2021 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu Hakkında
25 28.12.2021 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Komitelerde Görev Değişikliği Hakkında
26 03.03.2022 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürünün Görev Değişikliği Hakkında
27 25.03.2022 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Görev Değişikliği Hakkında
28 18.05.2022 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Bağımsız Denetçi Seçimi Hakkında
29 06.06.2022 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında
30 17.06.2022 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kar Payı Dağıtımı Hakkında
31 17.06.2022 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında
32 27.06.2022 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında
33 29.11.2022 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Üstü Genel Kurul Çağrısı Hakkında
34 09.12.2022 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Üstü Genel Kurul Sonucu Hakkında
35 29.05.2023 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Bağımsız Denetçi Seçimi Hakkında
36 31.05.2023 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İslemlere İlişkin Rapor Hakkında
37 13.06.2023 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında
38 14.06.2023 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kâr Dağıtım Kararı Hakkında
39 14.07.2023 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Sonucu Hakkında
40 25.10.2023 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürün Görevden Ayrılışı Hakkında
41 05.06.2024 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor Hakkında