Panplast Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

PANPLAST A.Ş. olarak tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancıyla hareket ederek “0 iş kazası ve 0 meslek hastalığı” nı hedeflemekteyiz.

Bu hedefe ulaşabilmek için öncelikle üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması anlayışındayız. Bu anlayış ve hedef ile çalışmalarımıza yön veriyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve aşağıdaki ilkelere göre hareket ediyoruz;

  • Çalışmaların sürekliliği adına OHSAS 18001 yönetim sisteminin şartlarını sağlayan bir İSG Yönetim Sistemi kurmak,
  • Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal düzenlemelere uymak ve çalışanların katılımını sağlamak,
  • Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • İşyeri ve eklentilerinde; tüm çalışanlarımızın, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,
  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,
  • İSG yönetim sisteminin performansını ölçmek ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmak,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımızı ona göre yönlendirmek

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.