Panplast Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Konya Şeker'den dev adım.

Anadolu Birlik Holding
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk kurumun devasa büyümesi ve bu büyük gücün korunarak muhafaza edilmesi ve daha ilerilere taşınması için yapılan model arayaşında Holdingleşme sürecinin tamamlandığını müjdeledi.

Konya Şeker A.Ş. 56. olağan genel kurulunu yaptı ve Holdingleşme yolunda yaptığı çalışmalarını tamamlayarak Konya Şeker'in holdingleşme sürecini tamamladığını ve isminin de ANADOLU BİRLİK HOLDİNG olarak belirlendiğini açıkladı.

Konya Şeker Krize Meydan Okuyor
Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk ' Son yıllarda bütün dünya maalesef içinde bulunduğu ekonomik krizden etkilenmektedir. Bu krizin önümüzde ki dönemmde de devam edeceği tahmin ediliyor.Konya Şeker olarak biz bu krizden doğru planlama ve akıllı yönetim neticesinde etkilenmedik. Üreticilerimizinde etkilenmemeleri için yoğun çaba sarfettik. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde olan bir hadise maalesef hepimizi ilgilendirmektedir. Mesela Meksika'da çıkan domuz gribi virüsü dünyayı sarsmaktadır. Yine dünyanın herhangi bir yerindeki bir olayla ilgili olarak tüm dünyanın kaygıları artmaktadır. Son dönemde hepinizin bildiği gibi Amerika'da bir finans krizi yaşandı ve dünya etkilendi. Bizim çalışmalarımız her ne kadar nitelikli ve kaliteli olursa olsun dışarıyı yani dünyayı dikkate almak zorundayız olabilecek gelişmeleri doğru öngörülerle tesbit edip ona göre planlamalarımızı yapmak zorundayız. Bu kurum kendisini güçlendirerek dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumuştur ve bundan sonra da korumayı başaracaktır.

Tüm bu dünyada yaşanan küresel olumsuzluklara rağmen Konya Şeker büyümesini gelişmesini olanca hızıyla bu yıl da sürdürmüştür. 10 yılda dönem karlılığı yüzde 138 bin 229, cirosunu yüzde bin 351, öz kaynaklarını yüzde 7 bin 403, sermayesini yüzde 11 bin 650 aktif büyümesini ise yüzde bin 384 kat daha artırmıştır. Tüm bunları yaparken 10 yıl içerisinde 23 trilyon 160 milyar tasarruf sağladık. Mesela çok basit bir örnekle 125 trilyon 194 milyar kuru küspeden tasarrruf sağladık. Yakıtta 12 trilyon 289 milyar, işçi tasarrufunda 23 trilyon 348 milyar tasarruf elde ettik. Bunu da kriz döneminde bir çok şirketin yaptığı gibi işçi çıkartarak değil, işçinin verimini artırarak yaptık. Böylece bu son 10 yılda da toplam 206 trilyon 857 milyar tasarruf elde edilmiş oldu.'dedi.

Konya Şeker Holding Kuruldu
PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk Konya Şeker'in büyüklüğünün korunması ve bu gücün daha ilerilere taşınması için yapılan çalışmaların tamamlandığını söyleyerek

'Dünya ve AB bizi üyesi olmadığımız halde devasa büyümeden ve dünya ölçekli gelişmemiz etkilenerek kabul etti. Konya Şeker küresel bir oyuncu haline geldi . 20'ye yakın yeni tesis kuruldu. Büyüyen gelişen ve bir kuruş borcu bulunmayan bir kurum konumuna getirildi. Bu büyük gücün muhafazası için gücün korunmasına ihtiyacı vardır.Konya Şeker A.Ş.' nin bu dev asa büyüklüğünü daha ilerilere taşıyabilmenin endişesi ile bir araştırma içerisine girdik. Şirketler topluluğu modeli arayışında Holdingleşme yapısını en doğru olarak bulduk. Konya'da Holding imajı doğru değildir. Geçmişte Konya'da tabela holdingleri oluşmuştur. Konya'da Holdingleşme zordur. Konya Şeker daha öncede olduğu gibi zora talip olmuş bu imajı yıkacak adımları da atmıştır.Bu kurum kendisini daha ilerilere taşıyacak Holdingini kurarak şehrimizi ülkemizi uluslararası alanlarda başarı ile temsil edecektir. Holdingimiz bütün ortaklarına açıktır.'dedi.

Dünyanın Geleceğinde Enerji ve Tarım, Tarımsal Sanayinin Olacaktır
Dünyanın geleceğinin enerji ve tarımında olduğuna dikkat çeken Genel Başkan Recep Konuk 'Elbette çalışmalarımız bununla da kalmayacaktır. Sektöre sahip çıkacağız.Sektörü bir yerlere taşıma zorundayız. Dünyanın gidişatında özellikle enerji sektörü birinci sırada yer olacaktır. Sonra enerji sektörünü gıda, tarım ve tarımsal sanayi sektörü izleyecektir. Yıldızı parlayan sektör tarım olacaktır. Ülkenin gelişmesinde sanayi faaliyetlerini öngören Konya Şeker yaptıkları ile sınırlı olmayacaktır.Bugün tarımda pazarla ilgili problemler vardır.Bunlar doğru aşılmaz ise zafiyete uğrar. Tarımın çıkış noktası olan tohumda yenilenme olmalıdır. Tarımda ziraai aletlere ihtiyaçlar vardır. Türkiye bugün ARGE faaliyetlerine en az katkı sağlayan ülkedir. Marka problemi vardır. Çok gelişmiş bir ARGE Merkezi kurarak çözüm bulmamız gerekmektedir. Biz şirket olarak son beş yıldır ARGE' ye yaptığımız çalışmalarla arazide dünya standartları üzerinde sonuçlar almayı başardık. Tarımsal Sanayinin modernizasyonunda bilimin ve bilginin en son teknolojisinde yine Konya Şeker olacaktır. Konya Şeker bilginin kullanılmışını kullanılan bilginin ürüne dönüşmüş halini değil yeni ,gelişmiş bilgiyi kendi bünyesinde üretip dünyaya sunacaktır.'dedi.

Kanolo Verimliliğinde Almanya'yı Geçtik
Beş yıldır yapılan ARGE çalışmalarında önemli mesafeler katettiklerini ve bir çok yeni ürünü bölge şartlarında değerlendirdiklerini belirten Konuk bunun neticesinde Kanola üretiminde gelişmiş ülkeleri bile geride bırakmayı başardıklarını ifade etti. Konuk 'Konya Şeker araştırma çalışmalarına her alanda olduğu gibi Kanola'da da sürdürüyor.Son dönemde bilgi kirliliği ve yanlış bilgi aktarımdan dolayı şunu açıklamamız gerekir ki ülkemiz en fazla dövizi petrolden sonra yağlı tohumlara vermektedir. Bu tespit ile beş yıllık yaptığımız ARGE çalışmaları sonucunda Avrupa Birliği ülkeleri ve Dünya ile rekabet edebileceğimiz ürün kanola olduğu tesbit edilmiştir. Keza yağlı tohumlar konusunda lider ülkelerin başında gelen Almanya'da ekilebilir arazilerinin yaklaşık üçte birinde kanola üretimi yapmaktadır. Buğday da birim alandan bizim üç katımızı elde eden Almanya'nın kanola üretiminde onların önüne geçtik Almanya 393 kg ürün elde ederken biz bu beş yıllık çalışmanın sonunda 400 kg ürün elde etmiş bulunuyoruz'dedi.

İmaj ve Marka Değerimiz Büyüyor
Başkan Recep Konuk Konya Şeker'in dünya çapında ki hızlı büyümesi sonucu bugün pek çok çevreler tarafından itibar gördüğünü söyleyerek aracı finans kurumu kullanmaksızın ekonomik boyuta ulaştığını söyledi. Çevre ile ilgili kaygılardan dolayı da ağaçlandırma çalışmalarında hedef olarak ortaya konulan Konya nüfusu kadar ağaç dikiminin bugün 4.5 milyon ağaç dikimi ile aşıldığını hatırlatan Başkan Konuk ' Ağaç dikimi ile Konya'nın ekolojik dengesini korumasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Yine spor, eğitim ve tanıtım çalışmaları ile imaj ve marka değerimizi katlayarak büyütüyoruz." dedi.

Konya Şeker'in 56. Genel Kurulu'nda geleceği dönük bir çok karar alınırken kararların tamamının yine oy birliği ile alınması dikkat çekti.

www.recepkonuk.com.tr