Panplast Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Pancara En İyi Fiyat Yine Konya Şeker’denKonya ve Çumra’daki iki şeker fabrikasında yaptığı üretimle ülkemiz pancar şekeri üretiminin beşte birinden fazlasını üreten Konya Şeker, alımını gerçekleştirdiği 3 milyon 320 bin ton pancar karşılığı üreticiye yaklaşık 596.312.396 liralık ödeme gerçekleştirdi. Geçtiğimiz kampanya döneminde Konya Şeker 18.154 üreticiye sözleşmeli ekim yaptırırken üreticiyi tohum tarlaya düşmeden avansla desteklemeye başladı ve ürün bedelinin yaklaşık % 53.52’sine karşılık gelen 319.148.554 TL’yi ayni ve nakdi avans olarak ödedi. Çarşamba gerçekleştirilen 277.163.842 TL’lik ödemeyle pancar bedeli ödemesini tamamlayan Konya Şeker, pancar üreticisine toplamda 596 milyon 312 bin 396 TL ödeme gerçekleştirmiş olacak.

Son dönemde 2,3 milyar dolarlık yatırım bütçesiyle 32 üretim tesisini kuruma kazandıran Konya Şeker, bir yandan yüksek bütçeli yatırımlar yaparken diğer yandan da ürüne en iyi fiyat uygulamasını tavizsiz sürdürüyor. 2013-14 Kampanya döneminde de şeker pancarına dünyadaki en iyi fiyatı veren şirket unvanını koruyan Konya Şeker,  16 polar pancarın ton fiyatını 152 lira olarak açıklarken temiz pancar, nakliye gibi primlerle bu rakam 188 TL’yi geçti. 3.320.140 tonluk pancara karşılık 596.312.396 liralık ödeme yapan Konya Şeker, bu kampanya döneminde işlenen pancardan % 15.28’lik randıman elde ederek dünyadaki en iyi işletme rakamlarından birini yakaladı. Pancar üretiminde bölgede yakalan %17,88’lik ortalama polar oranı ile de tarımsal verimlilikte pancar üreten ülkelerin ortalamasının ciddi oranda üstüne çıktı. 123 gün süren 2013-14 kampanya döneminde 496.200 tonluk kristal şeker üreten ve Türkiye’nin şeker ihtiyacının beşte birinden fazlasını karşılayan Konya Şeker, aynı kampanya döneminde 733.402 ton yaş küspe ve 43.200 ton kuru küspe üretimi gerçekleştirdi. 2013-14 kampanya döneminde 8 bölge ve 245 köydeki 18.154 sözleşmeli üreticiye 457.059 dekarlık alanda şeker pancarı ürettiren Konya Şeker, pancar tesliminde 37 kantarıyla yedi gün yirmi dört saat üreticiden pancar alımı gerçekleştirdi.

Pancar bedelinin 319.148.554 lirasını henüz pancarı teslim almadan avanslarla peşin ödeyen Konya Şeker, pancara en iyi fiyat ve en erken ödeme geleneğini bu yıl da sürdürdü. Üreticilerini üretimin her aşamasında avanslarla destekleyen ve avans uygulamasını kurumsallaştırarak aylara yaymasıyla üretici ile piyasalara düzenli nakit akışı sağlayan Konya Şeker, 2013-14 kampanya döneminde toplam 596.312.396 TL pancar bedeli ödemesi gerçekleştirirken nakliye gibi yan sektörlerde oluşturduğu ekonomik hareketlenme ile yaklaşık 623 milyon TL’lik bir rakama ulaşarak hem üreticilerinin ekonomik olarak rahatlamasına hem de yüksek miktarda para girişiyle yan sektörler ve bölge ekonomisinin hareketlenmesine vesile oldu.

Üreticinin ürettiği ürünün hakkı olan bedeli alın teri kurumadan almasını Konya Şeker’in değişmez ilkesi olarak ilan eden Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, dünya şeker pancarı üretiminde ne yaptığı, nasıl ürettiği izlenen ve örnek alınan bölgenin Konya olduğunu belirterek şunları söyledi;

“Şeker pancarında Konya pozisyon değiştirmiştir. Dünün tarımsal üretimde, şeker sanayinde dünyayı takip etmeye çalışan Konya’sı geride kalmıştır. Bugün hem tarımsal üretimdeki başarısıyla hem şeker sanayisiyle örnek alınan, modellenen bir Konya vardır. Yani Konya’nın tarlaları da şeker fabrikaları da dünyanın birkaç adım önündedir. Mesela Konya, şeker pancarı üretiminde bu sene 17,88 ortalama polar oranı yakaladı. Hektardan üretilen şeker pancarı tonaj ortalamasında 80 tona ulaştık. Hektardan alınan pancar şekeri ortalamamız 11,5 tonu buldu. Bu oran dünya ortalamasının ciddi oranda üstündedir. Konya, hektardan alınan şeker miktarında AB ortalamasının yaklaşık 500 kilogram önüne geçmiştir. Bu önemli bir gelişmedir, ciddi bir hamledir. Çünkü bu rakamlar yukarıya çıkacak ki, gelecekte gümrük korumaları kalktığında rekabet bizi yıkmasın, biz dünyada rekabetçi gücümüzle birkaç adım öne çıkabilelim. Bu verim, bu rakamlar kendiliğinden yükselmiyor. Bu başarı fabrika ile tarlanın ortak başarısıdır. Üreticimizin tarladaki tonajının artması, ürettiği pancarın polarının daha yüksek olması için daha nitellikli tohumlar ve tarım teknikleri konusunda yıllardır aralıksız çalışıyoruz. Üreticimizin tarlasını en az onlar kadar tanıyoruz. Tarlanın besin değerlerini tek tek not ediyor, üreticimizin tarladan daha iyi verim alabilmesi için kullanacağı gübreyi, gübrenin çeşit ve miktarını tek tek hesap ediyoruz. Pancarın ekiminden sökümüne kadar üreticimizin tarlasına göz kulak oluyoruz. Ulaşılan bu sonuç yani, hem hektardan alınan pancar tonajında, hem de hektardan alınan şeker miktarında Konya’nın AB’nin önüne geçmesi bu gayretin sonucudur. Tarlada hem yüksek tonajlı üretim yapmak hem de şeker oranı yüksek pancar üretmek üretici açısından önemlidir. Konya üreticisi zaten pancarını Konya Şeker’e dünyanın en iyi fiyatıyla verebiliyor. Bu verim artışıyla da hem tonajdan hem de polardan ikinci bir kazanç elde ediyor. İnşallah geçtiğimiz yıl devreye soktuğumuz Uydu Destekli Tarım Projesiyle tarlaya ve üreticiye özel reçeteleri de uygulama şansımız olacak ve tarlaya özel analizlerle, tarlaya özel gübre ve su miktarlarını tespit edebileceğiz, verimin en yüksek olduğu dönemde en uygun hasat zamanını belirleyebileceğiz ve bu rakamları daha da yukarı taşıyacağız. Yani hem üretici ürettiği üründen daha fazla kazanabilecek hem de fabrikalarımız zaten dünyanın ilk sıralarında olan işletme verimliliğini daha da iyi seviyeye getirebilecek. Tarladaki ve işletmedeki bu başarı da toplam üretici gelirlerini yukarıya doğru taşımaya devam edecek.

Bizim bir tane amacımız var, daha çok üretim, daha çok ürün, daha nitelikli üretim ve ürüne en iyi fiyat. Yapılan her yatırım bu amacı laf olmaktan çıkarıp, uygulamaya taşımak içindir. Pancarı son gramına kadar işleyebileceksiniz ki, pancar şekerini katma değerli ürünlerde değerlendirebileceksiniz ki toplam gelirinizi arttırıp pancara iyi fiyat verebilesiniz. Nitekim biz şeker fabrikalarımızı, küspe kurutma, biyoetanol, organik gübre, sıvı karbondioksit gibi üretim alanları ile tahkim ettiğimiz ve bu tesislerle pancarı son gramına kadar işleyebiliyoruz. Şekeri şeker olarak satmak yerine bizim şekerimizi çikolatada, lokumda, bisküvide, gofrette, helvada daha kıymetli hale getirdiğimiz için üreticimizi hem zirai üretim sürecinde avanslarla hem de ürün fiyatlamasında en iyi fiyatı vererek destekleyebiliyoruz. Dünya’da ürünü teslim almadan ürün bedelinin yarısından fazlasını hatta bu sene bu rakam %53.5 oranındadır, avans olarak ödeyen başkaca bir işletme sanmıyorum ki olsun. Mesela dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden biri İngiltere. O İngiltere’de bu sene pancar üreticisinin 16 polar pancar için ton başına eline geçen para 31,6 Sterlin. Yani Türk Lirasıyla karşılığı 116 Lira. Konya üreticisinin pancarı ise 152 lira.  İngiltere bizden sonra dünyada pancara en iyi fiyatı veren ülkelerden biri. Ancak altını çizerek söylemek istiyorum, bizden sonra biz bu sene üreticimize pirimler hariç onlardan %27,5 fazla fiyat verebildik. Bu rakam primlerle 16 polar pancar için 188 lirayı buluyor. Pancarın durumuna göre yani daha yüksek polar, düşük fire, temiz pancar, geç söküm pirimi gibi ek ödemeleri de hak eden pancar için ton başına 209 lira pancar parası alan üreticilerimiz var.

Tarla, ahır ve ağılda üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticilerin ekonomik konularda sıkıntı çekmelerinin önüne geçmek için, göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar pancara ülke ortalamasının üzerinde bir fiyat veriyoruz. Dünya şeker pancarı piyasasında da en yüksek fiyatı veren Konya Şeker’in tek amacı üreticilerine sahip çıkmak, onları namerde muhtaç etmemek ve arazideki istihdamın korunmasını sağlamaktır. Sektörde pancar bedeli ödemesini her yıl ilk tamamlayan şirket olarak bu yıl da ödemeleri üreticilerin ekonomik durumlarını ve havaların kurak geçmesi, istenilen yağışların alınamaması üzerine ödemeleri 1 ay öne çektik ki, verdiğimiz para derde derman olsun istedik.”