Panplast Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

İSO’da detaylar açıklandı Buzdağının görünmeyen kısmı ortaya çıktı


İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın detayları da yayınlandı. Konya Şeker, genel sıralamada 39. sıraya yerleşmişti, açıklanan detaylara göre; Konya Şeker, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi 1'inci, aktif verimlilikte 2'inci, öz kaynaklarda 3'üncü sırayı alarak “gıda ürünlerinin imalatı” faaliyet alanının yıldızı oldu.

İstanbul Sanayi Odasının her yıl üretimden satışlara göre gerçekleştirdiği ve hafta başında açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın detayları da yayınlandı. Araştırmada her yıl ülkemizdeki büyük sanayi kuruluşlarının üretimden satışlara göre ciro sıralaması yayınlanırken, sanayi devlerinin diğer göstergelerine de yer veriliyor. Ülkemizin sanayi devlerinin fotoğrafını çeken,  dev sanayi kuruluşlarının istihdam, kârlılık, aktif varlıklar gibi verileri ile ekonominin seyrine de ışık tutan araştırmanın bu seneki detaylarında Konya Şeker, başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Ülkemizin 500 büyük sanayi kuruluşu toplamda 454 Milyar 990 Milyon 900 Bin 780 satış hâsılatı yaparken, üretimden satışların net değeri 383 Milyar 36 Milyon 84 Bin 989 TL olarak gerçekleşti. 500 sanayi devinin vergi öncesi kârı 22 milyar 137 milyon 110 bin 941 TL oldu. Ülkemizin en büyük 500 sanayi kuruluşunun 2013 yılında sanayi faaliyetleri sonucu oluşturduğu brüt katma değer yaklaşık 131 milyar TL olurken, bu 500 sanayi devinin aktif varlıklarının toplamı 418 Milyar 177 Milyon Liranın üzerine çıktı. 500 Sanayi devinin 2013’teki öz kaynaklar toplamı 179,9 Milyar TL olarak gerçekleşirken, toplamda ülke ihracatına 63,3 Milyar $’lık katkıları oldu. Ülkemizin en büyük 500 sanayi kuruluşu 613.822 kişiye doğrudan istihdam sağlarken, faiz amortisman ve vergi öncesi kârlarının toplamı 49 milyar 959 Milyon 617 Bin 911 TL, faiz ve amortisman giderleri düşüldükten sonra 22,1 Milyar TL oldu. 500 Büyük Sanayi Kuruluşundan 248’i 2013 yılında kâr ederken, 69 işletme dönemini zararla kapattı. 183 işletmenin ise kar zarar durumu açıklanmadı.

Sanayi Devlerinin Lider gurubu olan ilk 50’deki ciroları yanı sıra diğer bilgileri paylaşmayan 16 şirket hariç olmak üzere; 7 şirket faiz ve amortisman giderleri sonrası zarar ederken ilk ellideki verilerini paylaşan 33 şirketten sadece 27’sı faaliyet dönemini kârla kapattı. Faiz ve amortisman giderleri ile vergi öncesi ilk ellide yer alan ve verilerini paylaşan 33 şirketten 30’unun bilançosu artı verirken, kamu kuruluşu olan Türk Şeker ile Çay İşletmeleri ile bir özel şirket olmak üzere 3 şirket üretimden satışlara göre bilanço dönemini ekside tamamladı.

Üretimden satışlara göre yapılan ciro sıralamasında son iki yıldır 5’er basmak yükselen ve 2013 cirosuna göre Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 39’uncu sıraya yükselen Konya Şeker, detayların yer aldığı göstergelerde çok daha iyi bir performans sergiledi. Her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıl da büyük bütçeli yatırımlar gerçekleştiren ve brüt kârının yarıdan fazlasını yatırımlara yönlendiren Konya Şeker, listedeki gıda sektörü şirketleri arasında ise birinci sıraya oturdu. Hem 512 Milyon TL’lik brüt katma değeriyle ve hem de 1 Milyar 45 Milyon 410 bin 896 Liralık öz kaynak rakamıyla Konya Şeker, gıda sektöründe en büyük ikinci şirket oldu. 3,4 Milyar TL’nin üzerindeki aktif toplamıyla 500 sanayi kuruluşu arasında 18’inci sırada yer alan Konya Şeker, ilk 500 içinde yer alan 487 özel şirket arasında ise Aktif Toplamı itibarıyla Türkiye’nin 15’inci büyüğü, gıda sektörünün ise ikinci en büyüğü oldu.

2013 yılında 27 Milyon 696 Bin $ tutarında ihracat gerçekleştiren Konya Şeker, listenin 17’nci sırasında yer alan 25 Fabrikalı Türk Şeker’den yaklaşık 3 Milyon $ daha fazla ihracat yaparken, 500 sanayi devi arasında gıda sektöründe faaliyet gösteren 97 şirket içinde üretimden satışlara göre Türkiye’nin en büyük 4 şirketinden biri oldu. Gıda sektöründe sanayi faaliyeti sonucu oluşturduğu 512,4 Milyon Liralık Brüt katma değerle 25 Fabrikalı Türk Şekerden hemen sonra ikinci sırada yer alan Konya Şeker,  Cargill’in oluşturduğu katma değeri 4’e katlarken pek çok tanınmış gıda markasını geride bıraktı. Özkaynaklar itibarıyla Türk Şeker ile Ülker’in hemen peşinden 3’üncü sırada yer alan Konya şeker, 3,4 Milyar liralık aktif toplamı ile 3,5 Milyar Liralık aktif toplamı olan Türk Şekeri takip etti. Aktif toplamda Konya Şeker’den sonra 2,48 milyarlık varlıklarıyla Ülker Çikolata 3’üncü, 1,49 Milyar Liralık aktifiyle Çay İşletmeleri 4’üncü, 1,35 Milyar Lirayla Tiryaki Agro 5’inci, 1,07 Milyar Lirayla Altın Marka 6’ncı sırada yer aldı. Faaliyet alanı gıda sektörü olan ve Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Devi arasında yer alan 97 kuruluştan 91’inin aktifleri 1 milyarın altında kalırken, aktiflere göre yapılan sıralamada Ak Gıda 7’nci, Banvit 8’inci, Kayseri Şeker 9’uncu, Önem Gıda 10’uncu sırada yer aldı.

Konya Şeker, devler liginin gıda sektörü kârlılık şampiyonu oldu. Gıda sektöründe faal 97 kuruluştan 5’i 2013 yılında faiz amortisman ve vergi öncesi eksi kâr açıklarken, 16 kuruluş dönemi zararla kapattı. Ciro rakamlarında 500 Sanayi devi sıralamasında 16’ıncı, gıda sektöründe ilk sırada yer alan Türk Şeker, Faiz, amortisman ve vergi öncesi 185,3 milyar TL zarar ederken, Gıda İmalat Sanayinde 314,84 milyon Liralık vergi, faiz ve amortisman öncesi kar rakamıyla sektöründe en tepede yer alan Konya Şeker’in ardından kârlılığa göre 251,98 milyon TL’lik kârı ile Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.  2’nci sırada, 198.70 milyon TL ile SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. 3’üncü, 169,14 milyon TL ile Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.  4’üncü, 158,35 milyon TL ile Ülker Çikolata Sanayi A.Ş.  5’inci sırada yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası’nın hafta başında açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasıyla ilgili ilk değerlendirmesinde Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, 500 büyük sanayi kuruluşu arasına girmeye aday, Panagro, Kangal Termik Santralinin içinde bulunduğu Çobanyıldızı, Panplast ve Beta Ziraat’i işaret ederek “Amiral gemimiz Konya Şeker yolu açtı peşinden bir filo yola çıktı. İnşallah üretimdeki ve satıştaki performanslarıyla önümüzdeki yıllardan itibaren ilk 500’de Konya Şeker bayrağını dalgalandıran kocaman bir filomuz olacak” dedi. Grubun, sanayi devleri arasında yeni şirketlerle yer almaya hazırlandığının altını çizen Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, araştırmanın sadece sıralamaya ait göstergesiyle ilgilenmediklerini tüm detayları tek tek analiz ettiklerini belirterek “Biz kurum olarak bu tür çalışmalara önem veriyoruz. Bu tür çalışmalara listede kurumumuzun ismi yer aldığı için önem atfetmiyoruz. Bu tür çalışmalara kendi performansımızı ülkedeki sanayi kuruluşlarının performansı ile gerçekçi bir şekilde kıyaslama imkânı verdiği için önemsiyoruz. Her yapılan çalışmadan biz kendimize dersler çıkarıyor varsa eksiklerimizi giderecek önlemleri alıyor, performansımızla önde olduğumuz hususları daha da nasıl geliştirebileceğimize kafa yoruyor, yükselen sektörleri bu tablolarla teyit edip, o sektörlerde neler yapabileceğimize çalışıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Konya Şeker’de Motor Görünenden de Güçlü

İSO’nun yayınladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda üretimden satışların yanı sıra diğer göstergelerinde yayınlanmasından sonra kısa bir değerlendirme yapan Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk şunları söyledi;

 “Üretimden satışlara göre yapılan sıralamada Konya Şeker, tüm şirketler içinde 39’uncu, özel sektör kuruluşları arasında ise 35’inci sırada yer aldı. Kooperatif Şirketler içinde ise ilk sırada. Bu işin görüntü kısmı, yani görsel olarak kaporta sağlam ve temiz, ancak önemli olan motorun gücü. Onun tetkikine de detay rakamlar imkân veriyor. Yani öz kaynaklardaki durumunuz, kârlılığınız, aktiflerinizin yani varlıklarınızın durumu, oluşturduğunuz katma değer rakamları gerçek performansınızı daha net değerlendirmenize imkân sağlıyor. Yani satış hasılatı gözle muayene ise, diğer detay göstergeler bir şirket için MR niteliğindedir. Konya Şeker hem doktor muayenesinden hem de MR, röntgenden, tahlil ve tetkiklerinden sağlam ve sağlıklıdır raporunu almıştır. Mesela Konya Şeker, karlılıkta gıda sanayinde birinci sıradadır. Yani yaptığı ciroda boşa çektiği tek kürek yoktur. Ancak sıralamada Konya Şeker’in üstünde olan bazı şirketler üretmek için harcadıklarından daha az ciro yapabilmişler. Başka detay göstergelerde de Konya Şeker ciro sıralamasındaki 39’dan daha iyi bir konumda ve tüm göstergeler itibarıyla devler liginin lider kuruluşları arasındadır. Öz kaynaklardaki, brüt katma değerdeki, aktiflerdeki, karlılıktaki sıralaması cirodaki sıralamasından daha iyidir. Bazı detay rakamlar tetkik edildiğinde Konya Şeker Türkiye’nin performansı en iyi 15’inci şirketi bazı performans rakamlarına göre ise 18’inci, 27’nci veya 30 küsürüncü şirketidir. Tabloya nereden bakarsanız bakın bu rakamlar sağlıklı bir bünyeyi işaret etmektedir.  Kaldı ki gıda sanayi açısından bakıldığında detay tablolarda Konya Şeker, 97 şirket arasında ya birinci sırada ya da ilk üçün içindedir. Bu rakamlar Konya Şeker’in 2013 itibarıyla anlık görüntüsüdür. O görüntünün detayları ise çok daha fazlasını ortaya sermekte ve Konya Şeker’in gelecekteki hedeflerine sağlam ve sağlıklı adımlarla ilerlediğini teyit etmektedir.”