Panplast Et-Süt Entegre Gıda Kompleksi

Finansal Tablolar

  Tarih Doküman Adı Doküman
1 30.04.2019 Panplast 31.12.2018 İmzalı Bağımsız Denetim Raporu
2 09.09.2019 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2019 Tarihine Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Özet finansal tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetçi İnceleme Raporu
3 28.04.2020 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2019 Tarihine Sona Eren On İki Aylık Hesap Dönemine Ait finansal tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu
4 07.10.2020 Panplast Sulama Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 30 Haziran 2020 Tarihi İtibarıyla ve Aynı Tarihte Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özel Finansal Tablolar ve Sınırlı Denetim Raporu